SITE

Notice

petracell Kosmetik Frischzellen-Forschungslabor

Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft

 

Stefanie-von-Strechine-Strasse 6

83646 Bad Tölz

Germany

 

CEO:

Yvonne Burkhart, Klaus Dieter Burkhart

Phone: +49 (0) 8041 - 799 19 0

Fax: +49 (0) 8041 - 799 19 29

Email: info@petracell.de

Website: www.petracell.de

 

Company registration: Munich, HRA number 95987

VAT number: DE 273924038

 

Personally liable partner:

petracell Kosmetik Verwaltungs GmbH

Stefanie-von-Strechine-Strasse 6

83646 Bad Tölz

Deutschland

Register court: Munich

HRB number. 186337

 

Responsible for content:

Yvonne Burkhart, Klaus Dieter Burkhart

CUSTOMER SERVICE

Call us: +49 (0)8041/79919-0

Monday -Thursday from 8am to 5pm

Friday from 8am until 1pm

e-Mail us: info@petracell.de

Fax: +49 (0)8041 / 799 19- 29

COMPANY

Site notice

GTC

Privacy policy

FAQ

petracell Kosmetik Frischzellenforschungslabor

Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft

 

Stefanie-von-Strechine-Straße 6

83646 Bad Tölz

Germany

 

CEO:

Yvonne Burkhart Klaus Dieter Burkhart

Phone: +49 (0) 8041 - 799 19 0

Fax: +49 (0) 8041 - 799 19 29

Email: info@petracell.de

Website: www.petracell.de

 

Company registration: Munich, HRA  number 95987

VAT number: DE 273924038

 

Personally liable partner:

petracell Kosmetik Verwaltungs GmbH

Stefanie-von-Strechine-Strasse 6

83646 Bad Tölz

Deutschland

Register court: Munich

HRB number. 186337

 

Responsible for content:

Yvonne Burkhart, Klaus Dieter Burkhart

SITE

Notice